Ingressus op de VOGIN-IP-lezing

Op 21 oktober jongstleden mocht Ingressus zich eindelijk weer fysiek presenteren op een bibliotheekcongres. Op die dag vond in de Openbare Bibliotheek Amsterdam de VOGIN-IP-lezing plaats, dé kennisdag voor informatiespecialisten, die in 2020 vanwege Corona was afgeblazen.


Er waren 150 deelnemers en daarnaast nog diverse leveranciers (LexisNexis, KNVI, Proquest, Ebsco en Ingressus). De stand van Ingressus had veel aanloop en er zijn veel oude contacten aangehaald en nieuwe gelegd. Er werden veel ervaringen uitgewisseld over de periode die achter ons ligt en hoe er bij klanten én leveranciers met deze moeilijke tijd is omgegaan en welke lessen eruit geleerd kunnen worden. Heel fijn om zo weer in direct contact met onze klanten te zijn!

Er is verder de nodige uitleg en informatie gegeven over onze Vakliteratuur app, onze dienstverlening rondom boekhandel en mediaverwerking en de mogelijkheden voor detachering en cursussen.
Van deelnemers hoorden we over het programma en de diverse lezingen tijdens de dag. Uiteraard stonden deze in het teken van het centrale thema zoeken en vinden: van het herkennen van deepfakes tot aan het verbinden van informatie via open linked data. “Open” is sowieso een thema dat veel voorbijkomt in de wereld van bibliotheken. Dat merken we bij Ingressus ook gezien de vragen die bij ons binnenkomen over hoe je diverse open bronnen toegankelijk(er) en zichtbaar(der) kan maken via de Vakliteratuur of Kennisapp, of over het catalogiseren van open (digitale) bronnen.

Heeft u de VOGIN dag gemist (en ons dus ook)? VOGIN heeft de presentaties verzameld op hun website.

Hopelijk komen we elkaar binnenkort weer tegen in het land om verder te sparren over zoeken, vinden en verbinden van informatie. Ingressus helpt graag bij het oplossen van uw vraagstukken!