Privacy Policy

Ingressus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De Vakliteratuur app geeft eindgebruikers van onze klanten toegang tot de databanken, informatieportalen, en nieuws van de eigen organisatie om informatie te zoeken en te delen.

Ingressus verkoopt uw gegevens niet

Ingressus zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Verwerking persoonsgegevens

Toegang
Om toegang tot Vakliteratuur wordt het e-mailadres van de eigen organisatie gebruikt. Deze gegevens zijn te herleiden naar jou als natuurlijk persoon en daarom is de Algemene Verordening Gegegevensbescherming van toepassing. We garanderen dat je persoonsgegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan toegang tot de applicatie.

Volgen van activiteiten
Binnen Vakliteratuur worden de acties van gebruikers vastgelegd (gelogd). Het is daardoor mogelijk te volgen welke activiteiten door individuele gebruikers zijn uitgevoerd. Vakliteratuur kan hierdoor worden aangemerkt als personeelvolgsysteem. De app is echter niet bedoeld en wordt niet gebruikt als personeelvolgsysteem. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden.

Bewaren van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van eindgebruikers worden vastgelegd binnen het beheer CMS van Vakliteratuur. Voor het inloggen binnen Vakliteratuur wordt (optioneel) gebruik gemaakt van een koppeling met de Active Directory van de eigen organisatie. In dit geval wordt gecontroleerd of je als medewerker in dienst bent bij het inloggen bij Vakliteratuur.

Korte omschrijving dienstenAard van de verwerkingSoort PersoonsgegevensCategorieën van betrokkenenDoeleinden van de verwerkingGoedgekeurde subverwerkersAfspraken bewaartermijnen
Attendering en toegang tot bronnen van de bibliotheek AuthenticatieWerk emailadresPersoneelToegang tot de appIntermax Cloudsourcing B.V.   Siyou Internet Solutions B.V.Afhankelijk van wensen bibliotheek. Na opzegging niet meer dan 3 maanden

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Ingressus, dan kunt u een e-mail naar onze ServiceDesk sturen. Onze ServiceDesk helpt je verder als je informatie nodig heeft over je gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.