Pilot bij Pro Persona

De bibliotheek van GGZ instelling Pro Persona in Gelderland levert haar informatiediensten aan een grote groep medische professionals (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, opleiders) die verspreid over een groot aantal locaties werken. Ingressus werkt al jaren intensief samen met deze bibliotheek. Het lag dan ook voor de hand om aan bibliothecaris Martin van Veen te vragen deel te nemen aan deze pilot.

App Vakliteratuur bij Pro Persona

Gedurende de pilot van ruim 6 maanden hebben we stap voor stap de dienstverlening in de app Vakliteratuur vorm gegeven. Het mooie van deze samenwerking is dat er veel echte data beschikbaar was en dat je hierdoor continue feedback uit de praktijk ontving. Nieuwe ideeën werden tegen de dagelijkse praktijk van de bibliotheek gehouden, grenzen opgezocht en nieuwe inzichten werden samen ontdekt. Nu de bibliotheek onder de afdeling communicatie valt is ook deze invalshoek meegenomen in de pilot. Welke kansen liggen er op het gebied van communicatie met je kenniswerkers in de organisatie. Zij zijn het immers die de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Het zijn professionals op hun vakgebied die optimaal geïnformeerd moeten zijn op hun tot optimale dienstverlening te kunnen komen. In de missie van Pro Persona als organisatie staat letterlijk dat medewerkers continue professionaliseren. Door hen tijdig, eenvoudig én persoonlijk te informeren over de ontwikkelingen op hun vakgebied ondersteunt de bibliotheek deze missie op een geweldige manier.

Voor Pro Persona wordt Vakliteratuur in 2018 een nieuw en belangrijk onderdeel in het “Mijn Digitale Bibliotheek” abonnement dat men al jaren bij Ingressus afneemt. In dit concept worden licenties en support van Ingressus gecombineerd om innovatieve diensten voor de eindgebruikers van bibliotheken aan te bieden en voortdurend te ontwikkelen.