Presentatie tijdens bibliotheekcongres VVBAD

Op vrijdag 15 oktober geeft Annuska Graver op het bibliotheekcongres VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie) een presentatie over de Vakliteratuur app. Het congres Informatie aan Zee wordt om de 2 jaar gehouden voor alle informatieprofessionals en vindt in Oostende plaats. Het is dit jaar een extra feestelijke editie: de VVBAD bestaat 100 jaar.
Ingressus is verheugd om aan dit congres bij te dragen. Klik hier voor meer informatie over de presentatie.

Wellicht zie ik u daar!